7522 - MM - Revisionato 6 v - Pignone da 10 mm - € 423,00 (f)