8757 - MM - Scatola termostato - Syncro - 1.9 - 2.1 - 8/85 >>> 7/92 - €