VETRI - BUS TIPO 3 
                                                                  Vetri verdi : A richiesta